Pembangunan Korporat

Unit perniagaan

Beri sumbangan dalam mengembangkan pembangunan industri dan infrastruktur. Melalui perniagaan yang menyokong kewangan korporat, sewa beli kenderaan & mesin, sewa, sewa dan juga insurans. Membangunkan sebagai pusat latihan kemahiran automotif untuk menyediakan pekerja mahir dan juga sekolah memandu profesional.

unit perniagaan pembangunan korporat 2